Gradska uprava


√ Organizacija Gradske uprave


U okviru Gradske uprave obrazuju se odeljenja i službe kao osnovne unutrašnje organizacione jedinice. U okviru odeljenja obrazuju se službe, odseci i grupe, a u okviru službe - grupe.

Za vršenje poslova u Gradskoj upravi obrazuju se sledeće osnovne unutrašnje organizacione jedinice :

01- Odeljenje za javne službe

02- Odeljenje za opštu upravu, mesne zajednice i zajedničke poslove

03- Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke

04- Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju

05- Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i  inspekcijske poslove

06- Odeljenje komunalne policije

07- Služba za poslove organa grada

08- Kabinet gradonačelnika grada Smedereva
Načelnik Gradske uprave: Milko Mišković
 
 
 
Kontakt:
Tel, faks: 026/672-724
e-mail: nacelnikgu@smederevo.org.rs
web: www.smederevo.org.rs