Извори финансирања

Извори финансирања

 

Средства Фонда обезбеђују се :

-          из буџета Града у апсолутном износу за свaку годину, који се утврђује Одлуком о буџету у оквиру одговарајућег раздела, а највише до 2,5% од прихода буџета, изузев прихода од донација;

-          других средставa  буџета Града, по посебним Oдлукама и према могућностима буџета у текућој години;

-          донаторских средстава предузећа из области прераде пољопривредних производа, промета, индустрије, енергетике, телекомуникација и друго, као и од

банака и осигуравајућих друштава.

-          других извора.