Конкурси, обавештења и документа фонда

Конкурси, обавештења Фонда

  

Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. годинa

 

Обавештења

 

Фонд за развој пољопривреде града Смедерева разматра све поднете захтеве регистрованих пољопривредних произвођача и регистрованих правних лица која се баве пољопривредом са територије града Смедерева и о њима у најкраћем року одлучује.

 

Фонд спроводи мере и активности у складу са донетим  Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Смедерева за 2014.годину бр. 320-17/2014-07 од 22.07.2014.године.

 

На Седници Управног одбора Фонда  одржаној 05.06.2014.године верификован је УО Фонда и донет је предлог Нацрта Правилника Фонда за развој пољопривреде града Смедерева.

 

25.07.2014.године на Седници УО Фонда донете су следеће Одлуке:

-          Одлука о исплати I дела новчаних средства стрелцима за рад на ПГ-станицама на подручју града Смедерева за 2014.годину

-          Одлука о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање камата по одобреним краткорочним и дугорочним кредитима

-          Одлука о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање вештачког осемењавања крава и јуница

-          Одлука о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање трошкова осигурања пољопривредне производње

-          Одлука о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање набавке опреме система за наводњавање

-          Одлука о одобравању средстава за одржавање пољопривредних манифестација у 2014.години на територији града Смедерева

-          Одлука о одобравању средстава Друштву пчелара Смедерево

-          Одлука о одобравању средстава за трошкове вештачења

28.07.2014.године на Седници УО Фонда донета је следећа Одлука:

-          Одлука о одобравању средстава за набавку и донацију противградних ракета за потребе ПГ-станица на територији града Смедерева

04.08.2014.године на Седници УО Фонда донета је следећа Одлука:

-          Одлука о хитној набавци репроматеријала - 1500 кг семена луцерке за пољопривредне произвођаче за потребе пресејавања поплављених луцеришта у мају 2014.године

14.08.2014.године на Седници УО Фонда донете су следеће Одлуке:

-          Одлука о одобравању средстава за набавку семена луцерке за потребе поплављеног подручја на територији града Смедерева

-          Одлука о избору понуђача за набавку семена луцерке Алти семе доо Читлук, Крушевац

 

 

26.08.2014.године на Седници УО Фонда донета је следећа Одлука:

-          Одлука о одобравању средстава за набавку и донацију противградних ракета за потребе ПГ-станица на територији града Смедерева

01.09.2014.године на Седници УО Фонда донете су следеће Одлуке:

-          Одлука о условима и начину коришћења средстава за субвенционирање набавке квалитетних грла у у говедарству

-          Одлука о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање унапређења генетских ресурса у свињарству и овчарству

-          Одлука о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање набавке пластеника и опреме за пластенике

-          Одлука о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање набавке противградних мрежа

-          Одлука о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање унапређења техничке опремљености пољопривредних задруга, удружења и газдинстава

-          Одлука о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање увођења стандарда квалитета  и сертификацију у пољопривредној производњи

-          Одлука о пословној сарадњи са Пољопривредном задругом Пландиште из Велике Плане

16.09.2014.године на Седници УО Фонда донета је следећа Одлука :

-          Одлука о исплати II дела новчаних средства стрелцима за рад на ПГ-станицама на подручју града Смедерева за 2014.годину

01.10.2014.године на Седници УО Фонда донета је следећа Одлука:

-          Одлука о одобравању средстава за субвенционисање камата за кредитне линије у пољопривредној производњи