Контакти

Контакти, статусни подаци Фонда

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

МБ 17049011

ПИБ 102186065

Управа за трезор-рачун Фонда  840-126644-48

 

Адреса:

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ОМЛАДИНСКА БРОЈ 1     11300 СМЕДЕРЕВО

Контакт телефон - централа : 026 672-724 локал 17-27

Директни телефон 026 46-22-325

E-mail: fond.poljoprivreda@smederevo.org.rs

             poljoprivreda@smederevo.org.rs

 

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

 дипл.инж.Марија Живић 060 844 92 89

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

дипл.инж. Весна Милић  061 883 18 04

 

Заменик председника Управног одбора

Горан Борисављевић, Добри До 065 27 42 062

 

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА

Радисав Павловић, Друговац  064 168 28 05

Славиша Ђорђевић, Лугавчина 066 93 79 128

Живадин Стојкић, Ландол  026 47 11 092

Маринко Канлић, Сараорци 064 387 35 07

Дејан Радошевић, Осипаоница 065 429 00 12

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ФОНДА

Зоран Јовановић, Друговац, председник  064 462 45 11

Зоран Младеновић, Суводол , члан 064 132 47 30

Миодраг Радошевић, Осипаоница , члан 063 191 45 11

 

Стручнe, финансијске и административно-техничке послове за потребе Фонда врше  надлежна одељења Градске Управе Смедерево.

 

Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке

дипл.ецц. Здравка Ковачевић Васић, начелник 060 844 91 91

 

Одсек за пољопривреду

дипл.инж. Наташа Миладиновић, шеф 060 844 91 92

 

  

Самостални стручни сарадници

дипл.инж. Небојша Петровић  061 883 19 30

дипл.инж. Марина Здравковић  061 883 18 37

 

Одељење за финансије и локалну пореску администрацију

дипл.ецц. Босиљка Плећић, наченик 060 844 91 92

 

Одсек за рачуноводство

ецц.Татјана Марковић,виши сарадник 061 883 19 43