Monitoring životne sredine 2012

Vazduh

REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VAZDUHA januar 2012.

REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VAZDUHA februar 2012.

REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VAZDUHA mart 2012.

REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VAZDUHA april 2012. 

REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VAZDUHA maj 2012. 

REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VAZDUHA jun 2012. 

REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VAZDUHA jul 2012.

REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VAZDUHA avgust 2012.

REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VAZDUHA septembar 2012. 

REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VAZDUHA oktobar 2012. 
REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VAZDUHA novembar 2012. 

REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VAZDUHA decembar 2012.  

Lokalna mreža za ispitivanje vazduha

Izveštaj Smederevo jul 2012
Izveštaj Smederevo avgust 2012
Izveštaj Smederevo septembar 2012
Izveštaj Smederevo oktobar 2012
Izveštaj Smederevo novembar 2012
Izveštaj Smederevo decembar 2012

 

 

Polen

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 16.05.-22.05.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 23.05.-29.05.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 30.05.-05.06. 

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 13.06.-19.06.  

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 20.06.-26.06.  

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 27.06.-03.07.  

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 04.07.-10.07.  

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 11.07.-17.07.  

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 18.07.-24.07.   

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 25.07.-31.07.   

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 15.08.-21.08.    

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 29.08.-04.09.    

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 05.09.-11.09.    

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 12.09.-18.09. 

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 19.09.-25.09.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 26.09.-02.10.  

 Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 3.10.-09.10.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 10.10.-16.10.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 17.10.-23.10.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 24.10.-30.10. 

Voda

IZVEŠTAJ O PREGLEDU VODE IZ JAVNIH ČESMI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U MAJU 2012.GODINE

Izveštaj o kvalitetu voda ''Šalinačkog jezera'' i Dunava sa kupališta ''Jugovo'' 

IZVEŠTAJ O PREGLEDU VODE IZ JAVNIH ČESMI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U NOVEMBRU 2012. GODINE

 

 

Buka

Izveštaj o izvršenom sistematskom merenju buke u Smederevu - letnja sezona 2012. godine   

 

Zemljište

Ispitivanje zagađenosti zemljišta na teritoriji Smedereva u 2012. godini