Monitoring životne sredine 2013

Vazduh

Rezultati kvaliteta vazduha - merno mesto Gimnazija - 2013

Lokalna mreža za ispitivanje vazduha

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - januar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - februar 

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - mart 

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - april 

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - maj 

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - jun 

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - septembar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - oktobar 

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - novembar 

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - godišnji izveštaj 2013 

Polen

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 06.02.-12.02.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 13.02.-19.02.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 20.02.-26.02.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 27.02.-05.03.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 06.03.-12.03.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 03.04.-09.04.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 10.04.-16.04.

Merenje koncentracije polena na teritoriji Grada Smedereva 17.04.-23.04.

Voda

Kvalitet voda sa javnih česama 2013

Kvalitet voda na kupalištima 2013

 

Buka

Izveštaj o izvršenom sistematskom merenju buke u Smederevu - 2013. godine

 

Zemljište

Ispitivanje zagađenosti zemljišta na teritoriji Smedereva u 2013. godini