Monitoring životne sredine 2016

Vazduh


Rezultati kvaliteta vazduha - merno mesto Gimnazija - 2016


Lokalna mreža za ispitivanje vazduha

 

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - januar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - februar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - mart

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - april

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - maj

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - jun

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - jul

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - avgust i septembar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - oktobar i novembar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - decembar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - decembar Godišnji izveštaj 2016

 

Voda

Kvalitet vode sa dve javne česme - januar

Kvalitet vode sa dve javne česme - februar

Kvalitet vode sa dve javne česme - mart

Kvalitet vode sa dve javne česme - april

Kvalitet vode sa dve javne česme - maj

Kvalitet vode sa dve javne česme - jun

Kvalitet vode sa dve javne česme - jul

 Kvalitet vode sa 22 javne česme - jul

Kvalitet vode sa dve javne česme - avgust

Kvalitet vode sa dve javne česme - septembar

Kvalitet vode sa dve javne česme - oktobar

Kvalitet vode sa dve javne česme - novembar 

Kvalitet vode sa dve javne česme - decembar 

 

Kvalitet vode sa 22 javne česme - oktobar

Kvalitet voda na kupalištima 2016

Kvalitet voda na kupalištima jul 2016

Kvalitet vode na kupalištima - septembar 

Buka

Izveštaj o izvršenom sistematskom merenju buke u Smederevu - jul 2016. godine

 Izveštaj o izvršenom sistematskom merenju buke u Smederevu - novembar 2016. godine

 

Zemljište

Ispitivanje kvaliteta zemljišta u 2016. godini.