Monitoring životne sredine 2017

Vazduh


Rezultati kvaliteta vazduha - merno mesto Gimnazija


Lokalna mreža za ispitivanje vazduha

 

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - januar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - februar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - mart

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - april

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - maj

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - jun

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - jul

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - avgust

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - septembar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - oktobar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo i Ralja - Godišnji izveštaj 2017

 

Namensko merenje

Izveštaj o namenskom merenju nivoa zagađujućih materija na lokaciji Stare luke u Smederevu

 

Voda

Kvalitet vode sa dve javne česme - januar

Kvalitet vode sa dve javne česme - februar

Kvalitet vode sa dve javne česme - mart

Kvalitet vode sa dve javne česme - april

Kvalitet vode sa dve javne česme - maj

Kvalitet vode sa dve javne česme - jun

Kvalitet vode sa dve javne česme - jul

Kvalitet vode sa 24 javne česme - avgust

Kvalitet vode sa dve javne česme - septembar

Kvalitet vode sa dve javne česme - oktobar

Kvalitet vode sa dve javne česme - novembar 

Kvalitet vode sa 23 javne česme - decembar 

 

Kvalitet voda na kupalištima - jun

Kvalitet voda na kupalištima - avgust 

Buka

Izveštaj o izvršenom sistematskom merenju buke u Smedereva