Мониторинг животне средине 2021

Ваздух


Резултати квалитета ваздуха


Локална мрежа за испитивање ваздуха

 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - јануар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - фебруар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - март

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - април

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - мај

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - јун

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - јул

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - август

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - септембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - октобар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - новембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - децембар

Резултати квалитета ваздуха - годишњи извештај ( Смедерево, Раља и Враново )

Вода

Квалитет воде са две јавне чесме - јануар

Квалитет воде са две јавне чесме - фебруар

Квалитет воде са две јавне чесме - март

Квалитет воде са две јавне чесме - април

Квалитет воде са 23 јавне чесме - мај

Квалитет воде са две јавне чесме - јун

Квалитет воде са две јавне чесме - јул

Квалитет воде са две јавне чесме - август

Квалитет воде са две јавне чесме - септембар

Квалитет воде са две јавне чесме - октобар

Квалитет воде са 23 јавне чесме - новембар

Квалитет воде са 2 јавне чесме - децембар 

 

Квалитет вода на купалиштима - јун

Квалитет вода на купалиштима - јул

Квалитет вода на купалиштима - август 

Бука

Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедеревa ( кампања мај/јун ) 

 

Земљиште

Испитивање квалитета земљишта у 2021. години

 

Мерење електромагнетног поља

Мерно место центар за културу