Monitoring životne sredine 2022

Vazduh


Rezultati kvaliteta vazduha


Lokalna mreža za ispitivanje vazduha

 

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo, Ralja i Vranovo - januar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo, Ralja i Vranovo - februar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo, Ralja i Vranovo - mart

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo, Ralja i Vranovo - april

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo, Ralja i Vranovo - maj

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo, Ralja i Vranovo - jun

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo, Ralja i Vranovo - jul

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo, Ralja i Vranovo - avgust

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo, Ralja i Vranovo - septembar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo, Ralja i Vranovo - oktobar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo, Ralja i Vranovo - novembar

Rezultati kvaliteta vazduha - merna mesta Centar za kulturu Smederevo, Ralja i Vranovo - decembar

Rezultati kvaliteta vazduha - godišnji izveštaj ( Smederevo, Ralja i Vranovo )

Voda

Kvalitet vode sa dve javne česme - januar

Kvalitet vode sa dve javne česme - februar

Kvalitet vode sa dve javne česme - mart

Kvalitet vode sa dve javne česme - april

Kvalitet vode sa 22 javne česme - maj

Kvalitet vode sa dve javne česme - jun

Kvalitet vode sa dve javne česme - jul

Kvalitet vode sa dve javne česme - avgust

Kvalitet vode sa dve javne česme - septembar

Kvalitet vode sa dve javne česme - oktobar

Kvalitet vode sa 22 javne česme - novembar

Kvalitet vode sa 2 javne česme - decembar 

 

Kvalitet voda na kupalištima - jun

Kvalitet voda na kupalištima - jul

Kvalitet voda na kupalištima - avgust 

Buka

Izveštaj o izvršenom sistematskom merenju buke u Smedereva ( kampanja mart ) 

 

Zemljište

Ispitivanje kvaliteta zemljišta u 2022. godini

 

Merenje elektromagnetnog polja

Merno mesto centar za kulturu