Oснивање и циљеви, документа

Oснивање и циљеви, документа

Фонд за развој пољопривреде града Смедерева

  

Фонд за развој пољопривреде је основан 1996.године.

 

Фонд је основан ради стварања услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољопривреде на територији града Смедерева.

 

2014.година

измене статусне документације

 

Скупштина града Смедерева је донела :

-Одлуку о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Смедерева "Сл.лист града Смедерева" број 3/2014.-пречишћен текст)

 

-Правилник Фонда за развој пољопривреде града Смедерева "Сл.лист града Смедерева" број 4/2014.)

 

Документа

 

2012.година

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

 

2013.година

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ

 

Извештај о раду и коришћењу средстава Фонда за развој пољопривреде града    Смедерева у периоду јануар-децембар 2013.године.

  

2014.година

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Смедерева за 2014.годину