Odeljenje za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti - Odsek za zaštitu životne sredine

Osoba za izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa korišćenja naročito opasnih hemikalija


            Shodno dopisu Agencije za hemikalije  upućen načelnicima gradskih uprava a u vezi sa izdavanjem dozvola za obavljanje delatnosti prometa odnosno dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija broj 532-01-1358/2011-01 od 09.09.2011. godine, obaveštavamo Vas da će osoba zadužena za za izdavanje navedenih dozvola biti Tanja Krčum, šef Odseka za zaštitu životne sredine u Odeljenju za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti Gradske uprave Smederevo, Omladinska br. 1, tel. 026/221 724, lokal 1662, e-mail:ekologija@smederevo.org.rs