POPISNA KOMISIJA


O B A V E Š T E Nj E    OBAVEŠTAVAJU SE KANDIDATI ZA GRADSKE INSTRUKTORE KOJI SE NALAZE IZNAD CRTE NA PRELIMINARNOM SPISKU KANDIDATA ZA GRADSKE INSTRUKTORE DA DOĐU U KANCELARIJU POPISNE KOMISIJE U SLEDEĆIM TERMINIMA:

    - 10. AVGUSTA 2011. GODINE U VREMENU OD 9 DO 16 ČASOVA

              KANDIDATI POD REDNIM BROJEVIMA  1 – 35

 

   - 11. AVGUSTA 2011. GODINE U VREMENU OD 9 DO 16 ČASOVA

         KANDIDATI POD REDNIM BROJEVIMA 36-69

    

Kandidati su obavezni da sa sobom ponesu na uvid sledeća dokumenta:

-    ličnu kartu ili pasoš;
-    diplomu, kopiju diplome ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi (studenti kojima diploma trenutno nije dostupna mogu da ponesu na uvid overen indeks, odnosno potvrdu o upisanom semestru u 2011. godini);
-    uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (samo nezaposleni kandidati);
-    potvrdu od poslodavca o poslovima koje kandidat obavlja (samo zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu);
-    uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (ovo uverenje kandidati mogu da prilože i naknadno – pre početka obuke).

Konačan spisak izabranih kandidata biće objavljen nakon provere dokumenata, a najkasnije do 12. avgusta 2011. godine.


                            POPISNA KOMISIJA
 
 

Dokumenta za preuzimanje: