E-Uprava

Gradska uprava Smederevo poseduje poseban informatički servis, čija je svrha on-lajn razmena informacija i pružanje usluga građanima, biznisu i drugim upravnim organizacijama ili agencijama. Radi se o servisu kojeg nazivamo elektronska uprava ili, skraćeno: e-uprava.

Stranici elektronske uprave pristupate direktno sa početne stranice matične prezentacije grada Smedereva, izborom linka ELEKTRONSKA UPRAVA, ili je posetite klikom na ovaj link: ELEKTRONSKA UPRAVA. 

Šta sve nudi servis elektronske uprave grada Smedereva

Servis elektronske uprave nudi sledeće servise

 

1. OBAVEŠTENjA

(Nije potrebna autorizacija korisnika)

Radi se o servisu koji omogućava informisanje građana o različitim važnim javnim dešavanjima u gradu.

 

2. LIČNI PODACI

(Potrebna autorizacija korisnika, LIB+JMBG)

Ovaj servis pruža osnovne informacije o građaninu koji je autorizovan.

 

3. PREGLED PREDMETA

(Potrebna autorizacija korisnika, LIB+JMBG)

Ovaj servis pruža mogućnost pregleda statusa predmeta predatog na obradu nekoj od službi gradske uprave Smederevo.

 

4. PREGLED ZAHTEVA

(Nije potrebna autorizacija korisnika.  Samo JMBG)

Ovaj servis omogućava pregled predatih elektronskih zahteva preko servisa elektronske uprave. Pruža se informacija o imenu zahteva, kada je poslat i prosleđen.

 

5. ZAHTEV ZA IZDAVANjE IZVODA IZ MATIČNIH KNjIGA

(Nije potrebna autorizacija korisnika)

Ova komponenta servisa elektronske uprave omogućava da elektronskim putem naručite izvod iz matične knjige (knjige rođenih, knjige venčanih, knjige umrlih i knjige državljana). Način preuzimanja možete samostalno da odredite. Ili lično, ili putem kuriske službe POST EXPRESS-a, uz plaćanje odgovarajućih troškova dostave na kućnu adresu, i takse.

 

6. KARTICA PORESKOG OBVEZNIKA

(Potrebna autorizacija korisnika, LIB+JMBG)

Ova komponenta servisa omogućava pregled stanja poreske obaveze za tekuću godinu, za sva fizička lica, građane Smedereva.

 

7. BIRAČKI SPISKOVI

(Nije potrebna autorizacija korisnika. Samo JMBG)

Omogućava prikaz svih relevantnih podataka vezanih za utvrđivanje biračkog statusa: adresa prebivališta, birački status i naziv biračkog mesta. Da bi se došlo do potrebnih informacija, potrebno je obezbediti samo JMBG građana.

 

8. NADLEŽNI ORGANI

(Nije potrebna autorizacija korisnika)

Omogućava prikaz liste elektronskih adresa svih važnijih organa gradske uprave Smederevo i na takav način pruža informaciju građanima, gde uputiti konkretni zahtev. Na ovakav način se olakšava kontaktiranje odgovarajuće službe/ organa gradske uprave Smederevo.

Uslovi za korišćenje servisa elektronske uprave

Da ne bi do određenih ličnih podatka mogla da dođe bilo koja osoba koja pristupa servisu elektronske uprave putem Interneta, primenjen je sistem autorizacije korisnika za sve one servise gde se zahteva zaštita ličnih podataka. Sistem zaštite je obezbeđen klasičnom elektronskom autorizacijom, dostavljanjem dva potrebna podatka:

 

            1. JMBG (Jedinstveni matični broj građana)

            2. LIB (Lični identifikacioni broj)

 

Podrazumeva se da je JMBG poznata informacija i to je svojevrsno korisničko ime koje identifikuje tačno određenog građanina na sistemu. Drugi podatak, tkz. LIB, je svojevrsna lozinka, koja treba da potvrdi da se radi o validnoj osobi koja se predstavlja sistemu, na uneti jedinstveni matični broj. Ovaj podatak morate da dobijete od odgovarajuće službe gradske uprave Smederevo. Da bi dobili svoj LIB, postupite na sledeći način.


1. Stranka zainteresovana za otvaranje LIB-a, obavezna je da dođe lično u prostorije gradskog uslužnog centra. Na šalteru preuzima i popunjava Formular za otvaranje LIB-a. Formular preuzet sa Interneta je takođe ispravan.

2. Popunjeni Formular, sa kopijom lične karte, predaje na šalter gradskog uslužnog centra.


Sistem će uspešno vršiti prepoznavanje novog LIB-a, najkasnije 48 sati nakon predaje formulara za otvaranje LIB-a.

Tek nakon toga, spremni ste da koristite sve dostupne servise koje nudi elektronska uprava.


Uključite se i vi u razvoj elektronske uprave gradske uprave Smederevo

 

 

Razvoj servisa elektronske uprave je u režimu stalne modifikacije i prilagođavanja. Svaki građanin ima pravo da priloži svoju kritiku ili sugestiju na postojeći sistem, time što svoju ideju može da dostavi informatičkoj službi gradske uprave Smederevo.

 

 

            admin@smederevo.org.rs

 

Svesni smo da samo na takav način, uzajamnom komunikacijom, možemo da imamo sistem elektronske uprave koji je kreiran tako da odgovara najvećem broju građana Smedereva. Kao rezultat, možemo imati takav elektronski servis koji će maksimalno olakšati komunikaciju građana sa svim službama gradske uprave Smederevo.

                                                                                    Gradska uprava Smederevo

                                                                                    Grupa za informacioni sistem