Spisak kandidata za gradske instruktore koji su izabrani za obuku


O B A V E Š T E Nj E


SVI KANDIDATI KOJI NISU IZABRANI ZA GRADSKE INSTRUKTORE MOGU LIČNO DA SE ŽALE POPISNOJ KOMISIJI U ROKU OD 24 SATA OD SATA UTVRĐIVANjA SPISKA KANDIDATA ZA GRADSKE INSTRUKTORE.

ŽALBE SE PODNOSE U KANCELARIJI BROJ 2 GRADSKE UPRAVE SMEDEREVO 12. AVGUSTA 2011. GODINE DO 20 ČASOVA  I 13. AVGUSTA 2011. GODINE U VREMENU OD 9 DO 15,30 ČASOVA.

                                            POPISNA KOMISIJA

Dokumenta za preuzimanje: