Животна средина - ЈАВНА КЊИГА

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

2012.

 

2013.

 

2014.

 

2015.

 

2016.

 

2017.

 

2018.

 

2019.

 

2020.