Мониторинг животне средине 2012

Ваздух

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА јануар 2012.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА фебруар 2012.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА март 2012.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА април 2012. 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА мај 2012. 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА јун 2012. 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА јул 2012.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА август 2012.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА септембар 2012. 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА октобар 2012. 
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА новембар 2012. 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА децембар 2012.  

Локална мрежа за испитивање ваздуха

Извештај Смедерево јул 2012
Извештај Смедерево август 2012
Извештај Смедерево септембар 2012
Извештај Смедерево октобар 2012
Извештај Смедерево новембар 2012
Извештај Смедерево децембар 2012

 

 

Полен

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 16.05.-22.05.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 23.05.-29.05.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 30.05.-05.06. 

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 13.06.-19.06.  

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 20.06.-26.06.  

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 27.06.-03.07.  

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 04.07.-10.07.  

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 11.07.-17.07.  

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 18.07.-24.07.   

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 25.07.-31.07.   

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 15.08.-21.08.    

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 29.08.-04.09.    

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 05.09.-11.09.    

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 12.09.-18.09. 

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 19.09.-25.09.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 26.09.-02.10.  

 Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 3.10.-09.10.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 10.10.-16.10.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 17.10.-23.10.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 24.10.-30.10. 

Вода

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ ЧЕСМИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У МАЈУ 2012.ГОДИНЕ

Извештај о квалитету вода ''Шалиначког језера'' и Дунава са купалишта ''Југово'' 

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ ЧЕСМИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У НОВЕМБРУ 2012. ГОДИНЕ

 

 

Бука

Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедереву - летња сезона 2012. године   

 

Земљиште

Испитивање загађености земљишта на територији Смедерева у 2012. години