Мониторинг животне средине 2013

Ваздух

Резултати квалитета ваздуха - мерно место Гимназија - 2013

Локална мрежа за испитивање ваздуха

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јануар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - фебруар 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - март 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - април 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - мај 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јун 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - септембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - октобар 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - новембар 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - годишњи извештај 2013 

Полен

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 06.02.-12.02.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 13.02.-19.02.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 20.02.-26.02.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 27.02.-05.03.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 06.03.-12.03.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 03.04.-09.04.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 10.04.-16.04.

Мерење концентрације полена на територији Града Смедерева 17.04.-23.04.

Вода

Квалитет вода са јавних чесама 2013

Квалитет вода на купалиштима 2013

 

Бука

Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедереву - 2013. године

 

Земљиште

Испитивање загађености земљишта на територији Смедерева у 2013. години