Мониторинг животне средине 2014

Ваздух


Резултати квалитета ваздуха - мерно место Гимназија - 2014


Локална мрежа за испитивање ваздуха

 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јануар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - фебруар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - март

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - април

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - мај

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јун

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јул и август

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - септембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - октобар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - новембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - децембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - Годишњи извештај 2014

Вода

 


Квалитет вода са јавних чесама 2014

Квалитет вода на купалиштима 2014

 
Бука

 

Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедереву - мај 2014. године

Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедереву - новембар 2014. године 

 
Земљиште

 

Испитивање загађености земљишта на територији Смедерева у 2014. години