Мониторинг животне средине 2015

Ваздух


Резултати квалитета ваздуха - мерно место Гимназија - 2015


Локална мрежа за испитивање ваздуха

 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јануар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - фебруар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - март

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - април

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - мај

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јун i jul

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - август

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - септембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - октобар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - новембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - децембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - Годишњи извештај 2015


Вода


Квалитет вода са јавних чесама јул 2015

Квалитет вода са јавних чесама новембар 2015

Квалитет вода на купалиштима јул 2015

Квалитет вода на купалиштима август 2015

 
Бука

 

Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедереву - јун 2015. године

Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедереву - новембар 2015. године


 
Земљиште

 

Испитивање загађености земљишта на територији Смедерева у 2015. години