Мониторинг животне средине 2016

Ваздух


Резултати квалитета ваздуха - мерно место Гимназија - 2016


Локална мрежа за испитивање ваздуха

 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јануар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - фебруар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - март

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - април

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - мај

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јун

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јул

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - август и септембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - октобар и новембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - децембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - децембар Годишњи извештај 2016

 

Вода

Квалитет воде са две јавне чесме - јануар

Квалитет воде са две јавне чесме - фебруар

Квалитет воде са две јавне чесме - март

Квалитет воде са две јавне чесме - април

Квалитет воде са две јавне чесме - мај

Квалитет воде са две јавне чесме - јун

Квалитет воде са две јавне чесме - јул

 Квалитет воде са 22 јавне чесме - јул

Квалитет воде са две јавне чесме - август

Квалитет воде са две јавне чесме - септембар

Квалитет воде са две јавне чесме - октобар

Квалитет воде са две јавне чесме - новембар 

Квалитет воде са две јавне чесме - децембар 

 

Квалитет воде са 22 јавне чесме - октобар

Квалитет вода на купалиштима 2016

Квалитет вода на купалиштима јул 2016

Квалитет воде на купалиштима - септембар 

Бука

Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедереву - јул 2016. године

 Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедереву - новембар 2016. године

 

Земљиште

Испитивање квалитета земљишта у 2016. години.