Мониторинг животне средине 2017

Ваздух


Резултати квалитета ваздуха - мерно место Гимназија


Локална мрежа за испитивање ваздуха

 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јануар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - фебруар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - март

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - април

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - мај

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јун

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јул

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - август

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - септембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - октобар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - Годишњи извештај 2017

 

Наменско мерење

Извештај о наменском мерењу нивоа загађујућих материја на локацији Старе луке у Смедереву

 

Вода

Квалитет воде са две јавне чесме - јануар

Квалитет воде са две јавне чесме - фебруар

Квалитет воде са две јавне чесме - март

Квалитет воде са две јавне чесме - април

Квалитет воде са две јавне чесме - мај

Квалитет воде са две јавне чесме - јун

Квалитет воде са две јавне чесме - јул

Квалитет воде са 24 јавне чесме - август

Квалитет воде са две јавне чесме - септембар

Квалитет воде са две јавне чесме - октобар

Квалитет воде са две јавне чесме - новембар 

Квалитет воде са 23 јавне чесме - децембар 

 

Квалитет вода на купалиштима - јун

Квалитет вода на купалиштима - август 

Бука

Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедеревa