Мониторинг животне средине 2019

Ваздух


Годишњи извештај о квалитету ваздуха за 2019 годину - мерно место ЈП Градска стамбена агенција


Локална мрежа за испитивање ваздуха

 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јануар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - фебруар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - март

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - април

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - мај

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јун

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јул

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - август

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - септембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - октобар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - новембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево, Раља и Враново - децембар

Вода

Квалитет воде са две јавне чесме - јануар

Квалитет воде са две јавне чесме - фебруар

Квалитет воде са две јавне чесме - март

Квалитет воде са 23 јавне чесме - април

Квалитет воде са две јавне чесме - мај

Квалитет воде са две јавне чесме - јун

Квалитет воде са две јавне чесме - јул

Квалитет воде са две јавне чесме - август

Квалитет воде са 23 јавне чесме - октобар

Квалитет воде са две јавне чесме - новембар 

Квалитет воде са 2 јавне чесме - децембар 

 

Квалитет вода на купалиштима - јун

Квалитет вода на купалиштима - јул

Квалитет вода на купалиштима - август 

Бука

Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедеревa 

 

Земљиште

Испитивање квалитета земљишта у 2019 години

 

Наменско мерење

Извештај - мерење укупних таложних материја - Стара лука

- Децембар/Јануар

- Јануар/Фебруар

- Фебруар/Март

- Април/Мај


Мерење електромагнетног поља

Мерно место центар за културу